Helaas gaan we deze webshop binnenkort permanent sluiten. Nieuwe bestellingen zijn daarom niet meer mogelijk!
mobile-nav

Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT
Dit is het privacy statement van Always Yours (hierna ook: “Always yours” of “we”, “wij” en “ons”).
Je vindt onze contactgegevens helemaal onderaan dit privacy statement. Wanneer je de website van
Always yours op www.vergulderoos.nl (hierna: “de Website”) bezoekt en/of een bestelling plaatst,
verwerken we diverse gegevens van je. Dit doen we voor verschillende doeleinden. Hieronder lees je
welke gegevens wij verwerken en voor welk doel we dat doen. Het begrip “verwerken” is overigens
heel breed. De wet verstaat daar alle handelingen onder vanaf het moment van verzameling tot het
moment van vernietiging. Ook het tijdelijk opslaan van jouw gegevens valt onder het begrip
verwerken.
Wij nemen jouw privacy natuurlijk zeer serieus en zullen informatie over jou op een veilige manier
verwerken en gebruiken. Uiteraard vertellen we je in dit privacy statement ook welke rechten jij
hebt en hoe je die kunt uitoefenen.
Waarom verwerken we jouw gegevens?
We verwerken jouw gegevens voor verschillende doelen. Op hoofdlijnen verwerken we jouw
gegevens om jouw gebruik en gebruikservaring van de Website te optimaliseren en om ervoor te
kunnen zorgen dat wij de door jou afgenomen producten en/of diensten aan je kunnen leveren.
Om specifiek te zijn, verwerken we jouw gegevens voor de volgende doelen:
Om de Website goed te laten functioneren;
Om de Website te verbeteren;
Om je een persoonlijk account aan te bieden en jouw persoonlijke account te beveiligen;
Om een bestelling te kunnen leveren;
Om de betaling van een bestelling te kunnen verwerken;
Om een eventuele ontbinding van de overeenkomst te kunnen verwerken;
Om service te kunnen bieden nadat jouw bestelling is geleverd;
Om jou (gepersonaliseerde) aanbiedingen en informatie te sturen;
Om jou persoonlijke aanbiedingen te laten zien, wanneer je een andere website bezoekt;
Welke gegevens verwerken we over jou?
Goede werking van de Website
Om de Website goed te laten functioneren, gebruiken we automatisch gegenereerde informatie
zoals je IP-adres, het type, de versie en de taal van je browser en/of de resolutie van je beeldscherm.
Website optimalisatie
Om de Website te verbeteren, gebruiken we bepaalde informatie die tijdens je bezoek aan de
Website verzameld wordt, zoals: je IP-adres, de pagina’s die je op de Website bezoekt en hoe lang je
op deze pagina’s blijft, hoe je op de Website bent gekomen, welk computersysteem je gebruikt en
het type en de versie van je browser.
Accountgegevens
Als je een account aanmaakt op de Website, dan verwerken we ieder geval de gegevens die je bij het
aanmaken van het account aan ons verstrekt. Daarnaast kun je je account aanvullen met andere
gegevens. Je kunt de volgende gegevens invullen bij je account:
Wachtwoord
E-mailadres
Naam
Adres
Land
Telefoonnummer
Afleveradres
We houden daarnaast voor je account bij wat je in het verleden besteld hebt en welke artikelen je
bekeken hebt.
Verwerken en afhandelen van bestellingen
Voor het verwerken van bestellingen en de afhandeling daarvan door de levering, voor het eventueel
verwerken van retourzendingen en het bieden van service na levering van jouw bestelling, gebruiken
we de volgende gegevens:
Naam
Adres
E-mailadres
Telefoonnummer
Afleveradres
Betalingsgegevens
Om je betaling te kunnen verwerken, vragen wij om jouw betalingsgegevens. De verzochte gegevens
zijn afhankelijk van de door jou gekozen betalingsoptie en kunnen onder andere jouw naam,
rekeningnummer of creditcardnummer bevatten. Wij gebruiken de door jou verstrekte gegevens
alleen voor het verrichten van de betaling en voor eventuele terugbetaling bij annuleren of
retourneren van bestelde producten of diensten.
Persoonlijke aanbiedingen op andere websites
Om jou persoonlijke aanbiedingen van ons te laten zien, wanneer je een andere website bezoekt;
maken we op de Website gebruik van cookies van derde partijen die jou op basis van je surfgedrag
gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen. Via de Website wordt een cookie op jouw computer
of device geplaatst met een uniek nummer. Dit cookie maakt het mogelijk om jouw computer of
ander device te herkennen als je na een bezoek aan de Website naar een andere website surft, die
onderdeel uitmaakt van hetzelfde advertentienetwerk. Dit maakt het voor ons mogelijk om jou op
die andere website advertenties van ons te tonen.
De gegevens die op deze wijze worden verwerkt, worden door ons alleen gebruikt om je zoals
hiervoor uitgelegd ook op andere websites onze advertenties te kunnen tonen en worden niet aan
andere bestanden gekoppeld.
Wat gebeurt er bij het doorlinken via de Website?
De Website bevat mogelijk hyperlinks waarmee je, als je erop klikt, de Website verlaat en op de
website van een andere partij terecht komt. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van
websites van andere partijen en over de producten en/of diensten die daar worden aangeboden.
Ook weten wij niet hoe er op die andere websites met jouw gegevens wordt omgegaan. Dit Privacy
Statement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Website zijn verkregen. Wij
kunnen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren voor de websites van
andere partijen en de wijze waarop zij met jouw (persoons)gegevens omgaan.
Verstrekken wij jouw gegevens aan andere partijen?
Om jouw bestelling te kunnen leveren kan het nodig zijn dat Always yours jouw (adres)gegevens
verstrekt aan een derde partij.
Verder kan Always yours jouw gegevens alleen verstrekken aan derden voor zover je uitdrukkelijk
met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daar toestemming voor geeft of voor
zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch
gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres).
Ten slotte kan Always yours jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van
wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of
in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.
Rechten van onze bezoekers en klanten
Je kunt de (persoons)gegevens die je hebt verstrekt bij het aanmaken van een Account altijd
bekijken en zo nodig wijzigen in je Account.
Als bezoeker of klant van de Website heb je het recht om contact met ons op te nemen met het
verzoek je te vertellen of wij gegevens over jou verwerken. Je kunt contact met ons opnemen via
info@alwaysyours.eu. Binnen vier weken na het verzoek zullen wij het volgende schriftelijk aan je
mededelen:
welke gegevens wij verwerken;
voor welke doeleinden wij deze verwerken;
waar deze gegevens vandaan komen;
aan wie wij de gegevens verstrekken;
voor welke doeleinden dit gebeurt.
Je hebt ook het recht om ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te
verwijderen of af te schermen. Je kunt dit verzoek doen als:
de gegevens feitelijk onjuist zijn;
voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet van toepassing zijn; of
in strijd met de wet worden verwerkt.
Always yours zal binnen vier weken na je verzoek schriftelijk aan je mededelen of zij aan jouw
verzoek tot verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen zal voldoen. Indien Always yours niet
aan je verzoek zal voldoen, zal zij de reden daarvan aangeven.
Wanneer je je account verwijdert, zal Always yours alle informatie over jou vernietigen of
anonimiseren.
Beveiliging
Always yours zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-
)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Tot slot
Heb je na het lezen van dit privacy statement nog vragen over de bescherming van je gegevens
tijdens het bezoeken van de Website? Neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact
met ons op. Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt
op de Website.
Always Yours is een eenmanszaak en is gevestigd te (1964 KC) Heemskerk, aan Oosterstreng 112.